Kvalita - Aroja, s.r.o.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Kvalita

Hlavním motem společnosti je vysoká kvalita, stabilita dodávek a časová flexibilita což dokládáme i certifikací ISO 9001. Kvalitu našich výrobků a vysokou úroveň výrobních služeb při spolupráci s našimi zákazníky můžeme doložit našimi excelentními referencemi. Měřící protokoly, precizní provedení balení a konzervace výrobku jen podtrhuje zájem o naprosté bezchybné dodávky až do místa určení našich zákazníků. Naši kolegové z oddělení kvality a jakosti jsou velkou mírou motivováni k bezkompromisním výstupům a měřením. Polokvalitní výrobek neexistuje.

V nových výrobních halách již připravujeme vše proto, abychom mohli kvalitně certifikovat společnosti i dle ISO TS 16949 i když velkou část principů již nyní naplňujeme.
Principy kvality ve společnosti AROJA, s.r.o.

  • Certifikace dle ISO 9001 od roku 2015
  • V rámci ISO 9001 jsme zavedli systém neustálého zvyšování kvality výrobků
  • Vlastníme 3D měřící stroj Mitutoyo BH 710 (700x550x550 mm) a celou řadu ručních měřících prostředků
  • Pro naše zákazníky nabízíme 100% výstupní kontrolu
  • Data na serverech jsou několikrát zálohována a zrcadlena
  • Kvalitní a čistý montážní prostor je k dispozici v celé části montážních pracovišť je absolutním základem
  • O všech měřeních jsou záznamy ukládány do řízené dokumentace
  • Jsme připraveni dále investovat do měřících prostředků a strojů
  • Chystáme se na certifikaci dle ISO TS 16949
FAQ

Máte zavedenou politiku řízení jakosti dle ISO 9001?
Ano

Jak kontrolujete výrobu a výrobky?
Výroba se začína proměřením (uvolněním) prvního kusu.
Kvalitu výrobků zajišťujeme jak důslednou kontrolou tak i metodikou měření dle dohody se zákazníkem. V prúběhu výroby je každý zaměstnanec povinen provádet samokontrolu a měření stanovených rozměrú dle výkresu. Pro kontrolu výrobkú používame jen kalibrované měridla a o každem je veden záznam.

Co se stane, jestliže zjistíte nekvalitní výrobu?
Pri zjištení nekvalitní výroby se skontroluje 100% z celé série, aby se nedostala nekvalita k zákazníkovi.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky