Elektrotechnika - Aroja, s.r.o.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Elektrotechnika

Při přípravě výroby elektrozařízení pro Vás:
 • poptáme osvědčené tuzemské a zahraniční dodavatele a zpracujeme cenový návrh
 • zkompletujeme dokumentaci, pokud není kompletní
 • zpracujeme výrobní postupy, postupy při testování a balení výrobku
 • vypracujeme seznam náhradních dílů, požadavky na údržbu
 • vypracujeme analýzu rizik 
 • stanovíme podmínky provozu
 • zajistíme CE prohlášení včetně revizí atd.
 • vypracujeme harmonogram dodávek

Požadované podklady pro výrobu:
 • zamýšlené parametry, funkčnost a vzhled výrobku
 • dokumentace pro výrobu, zejména:
 • výkresová dokumentace, elektro-dokumentace, kusovníky
 • případně prototyp výrobku
 • termínová očekávání
Postup vlastního vývoje:
Technické vybavení pro elektro výrobu:

 • osazovací a montážní pracoviště s mikropájkami, zdroji a testery
 • výkonné počítačové pracoviště a velkoformátový plotter
 • několik konstrukčních pracovišť SolidWorks
 • 2 pracovní stanice pro PC Schematic (elektrické rozvody a rozvaděče)
 • DIALOG 3000s pro správu kusovníků
 • další řadu pomocných softwarových aplikací vč. programátorů jednočipových mikropočítačů
 
Co potřebujeme k poptávce:

 • výkresovou dokumentaci nebo jiné technické zadání
 • technologické podmínky v případě, že jsou k dispozici
 • očekávané parametry a kvalitativní požadavky na výrobek
 • termínové očekávání 
 • požadavky na bezpečnost nebo speciální obsluhovost výrobku
 • specifikace dodavatelů, pokud jsou již určeni
Co hledáme:

 • elektrotechnickou výrobu kompletních zařízení případně kompletaci rozvaděčů
 • rámcové objednávky
 • dlouhodobá spolupráce (2 - 10 let)
 
Co nabízíme:

 • vysoká kvalita, přesnost a kompletní zpracování dle požadavků zákazníka
 • nízká cena
 • investice do nových strojů a technologií
Galerie našich výrobků:
FAQ:

Jak probíhá poptávání dílů a prací u subdodavatelů?
Po úvodních konzultacích a ujasnění detailů, jsou-li zapotřebí, je zahájen průzkum trhu a následně poptání vytipovaných a ověřených dodavatelů splňujících kvalitativní, kvantitativní a časové požadavky na dodávání dílů, případně prací. V průběhu této fáze jsou zaslány zákazníkovi vytipované variantní nabídky dílů s cenovými nabídkami. Po schválení nabídky zákazníkem jsou sepsány rámcové smlouvy s dodavateli pro zajištění stabilní ceny a plynulosti dodávek.

Můžu se sám zapojit do plánování tak, aby vše odpovídalo mým představám?
Ano. Je obvyklé, že zákazník má termínový plán, kde jsou určité pevné body jako termín předložení cenového návrhu, dokončení výrobní dokumentace, zahájení montáže, první zkoušky atd..

Na jaké typy elektrotechnické výroby se specializujete?
Specializujeme se zejména na výrobu kompletních přístrojů s elektro výzbrojí, jako jsou 3D tiskárny, medicínské a průmyslové lasery, sítotiskové stroje, řídící skříně pro turbogenerátory, rozvaděče včetně řídících počítačů a ovládacích panelů atd. Díky dlouholetému vývoji a výrobě 3D tiskáren a číslicově řízených strojů máme velké zkušenosti s nasazením krokových motorů a servomotorů včetně jejich pohonů a řízení jednočipovými a řídícími (PLC) počítači. Pří výrobě využíváme díky flexibilitě a nízké ceně v maximální míře obráběných dílů z naší strojírny vybavené moderními CNC stroji.

Jak je to s prohlášením o shodě CE na můj výrobek?
Každý náš výrobek splňuje zákonné a požadované normy a proto má i CE prohlášení. Samozřejmě může zajistit posouzení i Vašeho výrobku
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky