Automatizace - Aroja, s.r.o.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vývoj a konstrukce

U vývoje realizujeme:
 • design, vhodné materiály pro výrobek
 • technologii výroby
 • povrchovou úpravu a dokumentaci pro sériovou výrobu
 • kompletní výkresovou dokumentaci včetně 3D dat, elektrodokumentaci případně další nutné dokumenty
 • přípravu CE prohlášení včetně revizí
 • případně výrobu prototypu

Při vývoji přípravku, stroje i výrobní linky vypracujeme:
 • návrh konstrukce a technologii výroby výrobku (jak vyrábíme výrobek na lince)
 • kompletní 3D dokumentaci nebo výkresovou dokumentaci v 2D
 • elektrodokumentaci, rozvody medií, ...
 • seznam náhradních dílů, požadavky na údržbu a mazací plán
 • analýza rizik
 • stanovení podmínek provozu včetně zaškolení obsluhy
 • CE prohlášení včetně revizí atd...
Postup vlastního vývoje:
Dle obrázků je příklad sledu jednotlivých kroků vývoje stroje:

 • zákazník předloží požadovaný záměr výroby (zde vyřezání závitů do plechového dílu)
 • vývojový tým společnosti AROJA navrhl řešení k zadanému požadavku (5-ti násobný vřetenový stroj).
 • v dalším kroku jsme navrhli řešení konstrukce stroje a rámcové umístění obráběcích vřeten.
 • finální verzi stroje před výrobou stroje jsme nechali odsouhlasit zákazníkem.
 • vyrobený stroj dle požadavků zákazníka jsme naprogramovali a odzkoušeli nejdřve ve společnosti AROJA a následně u zákazníka. Předání proběhlo včetně prohlášení o shodě a revizí stroje. Jazykové mutace obslužného panelu byly dle platných norem v EU a zadání zákazníka.
Technické vybavení konstrukční kanceláře:

 • výkonné počítačové pracoviště a velkoformátový plotter
 • několik konstrukčních pracovišť SolidWorks
 • 2 pracovní stanice pro PC Schematic (elektrické rozvody a rozvaděče)
 • pracoviště Gibbscam a Kovoprog pro technologické postupy
 • DIALOG 3000s pro správu kusovníků
 • další řadu pomocných softwarových aplikací
 
Co potřebujeme k poptávce:

 • výkresovou dokumentaci nebo jiné technické zadání
 • technologické podmínky v případě, že jsou k dispozici
 • očekávaný takt stroje a kvalitativní požadavky na výrobek
 • termínové očekávání 
 • požadavky na bezpečnost nebo speciální obsluhovost stroje
 • specifikace vhodných dodavatelů atd...
Používaný software pro PLC:

 • Siemens - SIMATIC S7-1500, S7-1200, S7- 300, S7-400, S7-200
 • Allen-Bradley - SLC500, ControlLogix
 • Fatek - B1, Fbs series

Řídící systém je pečlivě vybrán dle požadavků zákazníka.
 
Software pro vizualizaci technologických procesů:

 • WinCC Flexible, WinCC
 • RSView Studio, RSView32
 • ControlWebSoft
Galerie vizualizací:
Kategorie vývoje:
I - jednoúčelové stroje a výrobní linky:
II - pracoviště:
III - lisovací stanice, testovací pracoviště, lineární osy:
FAQ:
 
Jak probíhá výroba technické dokumentace výrobku nebo výrobní linky?
Po úvodních konzultacích a ujasnění detailů, jsou-li zapotřebí, je zahájena výroba technické dokumentace modelováním dílů a sestav dle zadání. V průběhu této fáze jsou zaslány zákazníkovi 3D modely sestav (s popisem funkce) případně výkresy (se zástavbovými rozměry) nebo rendrované obrázky. Po schválení funkce je vytvořena výkresová dokumentace.
 
Můžu se sám zapojit do plánování tak, aby vše odpovídalo mým představám?
Ano. Je obvyklé, že zákazník má termínový plán, kde jsou určité pevné body jako termín předložení návrhu, dokončení výkresové dokumentace, zahájení montáže, první zkoušky atd...
 
Jaké používáte programy a následně i techniky?
Pro tvorbu modelů a výkresové dokumentace strojů máme několik licencí SolidWorksu, pro tvorbu elektrodokumentace používáme PC Schematic. Pro programování strojů používáme software od Siemens, Allen-Bradley, Fatek. Pro vizualizaci jsou to WinCC Flexible, WinCC, RSView Studio, RSView32, ControlWebSoft.
 
Jak je to s prohlášením o shodě CE na můj výrobek?
Každý náš výrobek splňuje zákonné a požadované normy a proto má i CE prohlášení. Samozřejmě může zajistit posouzení i Vašeho výrobku.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky